Funkcja aluminiowej nasadki chłodnicy

- 2021-10-20-


Główną funkcjąaluminiowa nasadka chłodnicyjest uwolnienie nadmiaru wody lub ciśnienia, gdy układ chłodzenia rozszerza się z powodu wzrostu temperatury i ciśnienia; wpada do pomocniczegozbiornik, a gdy temperatura układu chłodzenia jest niska, zbiornik pomocniczy jest ponownie otwierany przezaluminiowa nasadka chłodnicy. Woda jest zasysana z powrotem do układu chłodzenia, dzięki czemu może utrzymać objętość wody układu chłodzenia bez niedoboru wody, gdy temperatura jest wysoka lub niska.

Po drugie, aluminiowy korek chłodnicy ma stałą wartość ciśnienia. Woda nie jest łatwa do zagotowania pod wysokim ciśnieniem. Łatwo gotować pod niskim ciśnieniem. Wrzenie wytworzy powietrze. Dzięki temu aluminiowy korek chłodnicy może utrzymywać stałe ciśnienie w układzie i używać wysokiego ciśnienia, aby doprowadzić go do wrzenia. Zwiększ wydajność ogrzewania, a zadaniem grzejnika ciśnieniowego jest zapobieganie zagotowaniu wody, dzięki czemu może skuteczniej rozpraszać ciepło.