Rola skraplacza klimatyzacji

- 2021-08-31-

Proces pracy skraplacza klimatyzatora jest następujący: czynnik chłodniczy wrze przy temperaturze ciśnienia, która jest niższa niż temperatura chłodzonego obiektu lub płynu. Sprężarka w sposób ciągły zasysa parę wytworzoną w parowniku, spręża ją do ciśnienia skraplania, a następnie przesyła do skraplacza, gdzie jest schładzana pod ciśnieniem i skraplana do cieczy pod ciśnieniem, a ciepło uwalniane podczas chłodzenia i skraplania czynnik chłodniczy jest przenoszony do układu chłodzenia W przypadku medium (zwykle powietrza stosowanego w klimatyzacji pomieszczeń komputerowych) temperatura skraplania odpowiadająca ciśnieniu skraplania musi być wyższa niż temperatura czynnika chłodzącego, a skroplona ciecz wpływa do parownika przez rozprężenie zawór lub inne elementy dławiące.

Podczas całego cyklu sprężarka odgrywa rolę w sprężaniu i transportowaniu pary czynnika chłodniczego i wytwarzaniu niskiego ciśnienia w parowniku i wysokiego ciśnienia w skraplaczu. Jest sercem całego systemu; zawór dławiący dławi czynnik chłodniczy. Działa na ciśnienie i reguluje przepływ czynnika chłodniczego wchodzącego do parownika; parownik jest urządzeniem, które wytwarza energię zimną, a czynnik chłodniczy pochłania ciepło przedmiotu, który ma być chłodzony w parowniku, aby osiągnąć cel wytwarzania energii zimnej.