Klasyfikacja rur spawanych wysokiej częstotliwości

- 2021-07-29-

Istnieje wiele zasad klasyfikacji rur spawanych wysokiej częstotliwości:
1. Pierwszym z nich jest klasyfikacja według kształtu, co jest również łatwą do zaakceptowania metodą klasyfikacji. Rury spawane wysokiej częstotliwości dzielą się na rury okrągłe, rury płaskie i rury o specjalnych kształtach zgodnie z ich kształtami.
2. Zgodnie z umiejętnościami wykorzystywanymi w produkcji można go podzielić na bezszwowe rury aluminiowe i ogólne rury aluminiowe.
3. Zgodnie z klasyfikacją dokładności rura spawana wysokiej częstotliwości może być podzielona na zwykłą rurę spawaną wysokiej częstotliwości i rurę spawaną o wysokiej częstotliwości.
4. Zgodnie z grubością, aby odróżnić rury spawane o wysokiej częstotliwości, można go podzielić na cienkościenne rury spawane o wysokiej częstotliwości i zwykłe rury spawane o wysokiej częstotliwości.