Klasyfikacja skraplacza aluminiowego

- 2021-07-14-

Skraplacz to urządzenie rozpraszające ciepło w klimatyzatorze, które rozprasza ciepło czynnika chłodniczego w procesie sprężania sprężarki do przestrzeni zewnętrznej pojazdu, dzięki czemu gaz o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu ze sprężarki staje się średniotemperaturowy i wysoki ciecz pod ciśnieniem.

Wśród klimatyzatorów ze względu na rodzaj kondensacji można je podzielić na dwa typy: chłodzone wodą i chłodzone powietrzem. Zgodnie z przeznaczeniem można je podzielić na dwa typy: jednokrotne chłodzenie oraz chłodzenie i ogrzewanie.

Skraplacze aluminiowe można podzielić na trzy kategorie: chłodzone wodą, chłodzone powietrzem i wyparne, w zależności od ich różnych mediów chłodzących.