Co to jest stop aluminium?

- 2021-11-10-

Oprócz ogólnych właściwości aluminium stopy aluminium mają pewne specyficzne właściwości stopów ze względu na różne rodzaje i ilości dodanych pierwiastków stopowych. Gęstość stopu aluminium wynosi 2,63~2,85g/cm3, ma wysoką wytrzymałość (σb wynosi 110~650MPa), wytrzymałość właściwa jest zbliżona do wytrzymałości stali wysokostopowej, sztywność właściwa jest wyższa niż stali, ma dobrą wydajność odlewania i wydajność przetwarzania tworzyw sztucznych oraz dobrą przewodność elektryczną. , Przewodność cieplna, dobra odporność na korozję i spawalność, może być stosowany jako materiał konstrukcyjny, ma szeroki zakres zastosowań w lotnictwie, lotnictwie, transporcie, budownictwie, elektromechanice, lekkich i codziennych potrzebach.
Stopy aluminium dzielą się na odkształcone stopy aluminium oraz odlewane stopy aluminium według ich składu i metod przetwarzania. Obrabiany plastycznie stop aluminium jest wytwarzany przez topienie i odlewanie składników stopu w kęsy, a następnie obróbkę odkształcenia plastycznego, poprzez walcowanie, wytłaczanie, rozciąganie, kucie i inne metody w celu wytworzenia różnych produktów do przetwarzania tworzyw sztucznych. Odlewanie stopu aluminium to półfabrykat, który jest bezpośrednio odlewany w różne części za pomocą form piaskowych, form żelaznych, form osłaniających i metod odlewania ciśnieniowego po wytopieniu składników.