Jaka jest rola auto intercoolera?

- 2021-11-01-

1. Temperatura spalin odprowadzanych przez silnik jest bardzo wysoka, a przewodzenie ciepła przez sprężarkę spowoduje wzrost temperatury powietrza dolotowego. Ponadto w procesie sprężania zwiększa się gęstość powietrza, co nieuchronnie prowadzi do wzrostu temperatury powietrza, wpływając tym samym na sprawność ładowania silnika. Jeśli chcesz jeszcze bardziej poprawić wydajność ładowania, konieczne jest obniżenie temperatury powietrza dolotowego. Dane pokazują, że przy tym samym stosunku powietrza do paliwa moc silnika można zwiększyć o 3% do 5% na każde 10°C spadku temperatury powietrza doładowanego.
2. Jeśli nieschłodzone powietrze doładowane dostanie się do komory spalania, oprócz wpływu na wydajność ładowania silnika, łatwo jest również spowodować zbyt wysoką temperaturę spalania w silniku, powodując awarie, takie jak stukanie, i zwiększenie zawartości NOx w spalinach silnika. Powoduje zanieczyszczenie powietrza.

Dlatego w celu rozwiązania niekorzystnych skutków wzrostu temperatury powietrza doładowanego konieczne jest zainstalowanie chłodnicy międzystopniowej w celu obniżenia temperatury powietrza dolotowego.